Elvira v1.3 – WordPress Theme for Bloggers

Elvira is a WordPress blogging theme suitable for every blogger. It supports wide-range of blog niches like personal blog, food and recipes, travel, fashion, etc. It comes in clean & minimal design and follows the latest design trend, Responsive Design which perfectly presenting your content on all devices.

Demo: https://themeforest.net/item/elvira-wordpress-theme-for-bloggers/15403698

Có thể bạn quan tâm

Tất cả mọi phản hồi vui lòng liên hệ qua www.fb.com/iztheme.net - Cám ơn các bạn.

Toàn web đang bị lỗi link download link google. Anh em hãy xem và down các bài đăng từ tháng 10/2017 link Mega.