PIN

PIN

Mã PIN trong Google Adsense là gì?

Mã PIN của Google là mã dùng để xác nhận địa chỉ của bạn, nó được Google triển khai với yêu cầu đối với con người, không phải là máy móc (robot) nếu không nhận được mã PIN và xác thực thì bạn không bao giờ nhận được thanh toán từ phía…
Toàn web đang bị lỗi link download link google. Anh em hãy xem và down các bài đăng từ tháng 10/2017 link Mega.