Basil Recipes v1.4.7 – A Recipe-Powered WordPress Theme

Front-End Submissions Recipe Favorites List User Profiles that can display their submitted recipes, recent reviews and a favorites list. The Boxy Page builder for creating your page content blocks.

Demo: http://themeforest.net/item/basil-recipes-a-recipepowered-wordpress-theme/9009675

9257-basil-recipes-v147-a-recipe-powered-wordpress-theme

Có thể bạn quan tâm

Tất cả mọi phản hồi vui lòng liên hệ qua www.fb.com/iztheme.net - Cám ơn các bạn.

Toàn web đang bị lỗi link download link google. Anh em hãy xem và down các bài đăng từ tháng 10/2017 link Mega.