Hiển thị bình luận mới nhất trong WordPress

Thông thường WordPress cho phép chúng ta hiển thị những comments (bình luận) trên bài viết đơn lẻ (single post) thông qua file comments.php có trong template. Tuy nhiên, các bạn có thể tự chỉnh sửa để có thể hiển thị những lời bình luận từ khách viếng thăm website hay blog của các bạn trên tất cả các trang (archive, category, search, …). hoặc bất kì vị trí nào trên trang web.

Các bạn chỉ cần copy đoạn code sau đây, rồi dán nó vào bất kì trang hay vị trí nào của trang web là được.

<?php // display latest comments for each post on non-single page views
$comment_array = array_reverse(get_approved_comments($wp_query->post->ID));
$count = 1; // number of comments
if ($comment_array) { ?>

  <h3><?php comments_number('No comment', '1 comment', '% comments'); ?></h3>
  <ul>
  <?php foreach ($comment_array as $comment) {
    if ($count++ <= 2) { ?>
    <li><?php comment_author_link(); ?>: <?php comment_excerpt(); ?></li>
    <?php }
  } ?>
  </ul>

<?php } else {
  echo '<p>No comments yet.</p>';
} ?>

WordPress