Hướng dẫn backup dữ liệu Joomla với Akeeba Backup

Việc backup dữ liệu là rất cần thiết đối với các website. Và với web joomla, có rất nhiều các component có chức năng này. Trên đây là Video hướng dẫn các bạn sử dụng component Akeeba Backup.

Trước tiên các bạn Download Component Akeeba Backup bằng link bên dưới và tiến hành thực hiện theo Video.

Video