Newspaper v6.6.4 – Theme WordPress Tin Tức Cao Cấp

Newspaper là một giao diện cao cấp dành cho các website tin tức, tạp chí lớn sử dụng nền tảng WordPress. Hiện tại iZdesigner Team cũng đang sử dụng Theme này cho 2 Website của mình. Trong bản cập nhập lần này, Newspaper hỗ trợ hiển thị đẹp hơn trên nền WordPress 4.4.1 – Không còn tình trạng vỡ giao diện như trước nữa.

Newspaper v6.6.4 - Theme WordPress Tin Tức Cao Cấp

Newspaper v6.6.4 – Theme WordPress Tin Tức Cao Cấp

Newspaper