Plugin chèn Tabs và Sliders trong bài viết Joomla

Plugin Tabs & Sliders hỗ trợ bạn có thể dễ dàng tổ chức nội dung của bạn trong các tab hoặc trong slider làm cho nó nổi bật và gọn gàng hơn. Plugin này thích hợp cho bất kì các component, module hoặc plugin nào. Ngoài ra Plugin Tabs & Sliders còn phù hợp tất cả các trình duyệt.

sử dụng các bạn có thể tải miễn phí bản mới nhất tại đây:

Sau đó các bạn Enable plugin này thông qua Plugin Manager.

Hướng dẫn Chèn Tabs

Cú pháp:

Hướng dẫn chèn Sliders

Cú pháp:

 

Có thể bạn quan tâm