Realtor v1.2.5 – Bất động sản WordPress Theme

Realtor được thiết kế theo phong cách hiện đại cho các website bất động sản, giới thiệu và buôn bán nhà đất. Realtor Theme có sẵn các ứng dụng cần thiết như bộ lọc tìm kiếm, cách hiển thị được UX Design khá tốt để người dùng dễ dàng tiếp cận.

Realtor