TechMag – News and Magazine BootStrap Template

The TechMag is a modern trending responsive blog template for professional bloggers. This template comes with 25+ valid html files custom category pages, single blog, single review, single job, single forum and official job, review, forum pages.

Demo: http://themeforest.net/item/techmag-news-and-magazine-bootstrap-template/15522057

9309-techmag-news-and-magazine-bootstrap-template

Có thể bạn quan tâm

Tất cả mọi phản hồi vui lòng liên hệ qua www.fb.com/iztheme.net - Cám ơn các bạn.

Toàn web đang bị lỗi link download link google. Anh em hãy xem và down các bài đăng từ tháng 10/2017 link Mega.