Socialize v2.19.1 – Multi-Purpose BuddyPress Theme

Socialize is a multi-purpose BuddyPress theme making it the perfect choice if you want to create a community or social network. So what is BuddyPress? Basically it’s a plugin that lets you create any kind of social network using WordPress, with member profiles, activity streams, user groups, private messaging and much more.

Demo: https://themeforest.net/item/socialize-multipurpose-buddypress-theme/12897637

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Toàn web đang bị lỗi link download link google. Anh em hãy xem và down các bài đăng từ tháng 10/2017 link Mega.