Büro v1.0 – Ultimate Agency and Freelancer Theme

Highly Customizable Extensive Admin Interface Simple One-Click Import of Demo Content No coding knowledge required Big custom shortcode collection Responsive & Retina Ready Visual Composer page builder for WordPress included ($34 value) Slider Revolution Responsive WordPress Plugin included ($25 value) Multiple customizable layouts for portfolio lists Portfolio Standard list

Demo: https://themeforest.net/item/bro-ultimate-agency-and-freelancer-theme/20391047

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Toàn web đang bị lỗi link download link google. Anh em hãy xem và down các bài đăng từ tháng 10/2017 link Mega.