HyperX v4.7.3.1 – Portfolio for Freelancers & Agencies

Hyper-X is at first simple, easy to use, clean and modern theme for any kind of webworker. WordPress Live Theme Customizer gives you ability to create almost any kind of Portfolio/Blog layout in a very short time. But even if you don’t like customizations that much, you can choose between multiple predefined designs.

Demo: http://themeforest.net/item/hyperx-portfolio-for-freelancers-agencies/13439786

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Toàn web đang bị lỗi link download link google. Anh em hãy xem và down các bài đăng từ tháng 10/2017 link Mega.