Soledad v5.0 – Multi-Concept Blog/Magazine WP Theme

200+ Sliders and Blog Combinations Category Mega Menu Fully WordPress Live Customization with 250+ options 100% Responsive Design – Look great on all devices Real Awesome Gallery with a lot of styles

Demo: http://themeforest.net/item/soledad-multiconcept-blogmagazine-wp-theme/12945398

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Toàn web đang bị lỗi link download link google. Anh em hãy xem và down các bài đăng từ tháng 10/2017 link Mega.