Medical Directory v1.2.1 – Hospitals & Doctors Listing Theme

Medical Directory is a hospital and doctor listing WordPress theme with front-end listing submit option.|
User can login and register create their profile, manage and publish listing from their front-end user page.

Demo: https://themeforest.net/item/medical-directory-hospitals-doctors-listing-theme/14755967

Có thể bạn quan tâm

Tất cả mọi phản hồi vui lòng liên hệ qua www.fb.com/iztheme.net - Cám ơn các bạn.

Toàn web đang bị lỗi link download link google. Anh em hãy xem và down các bài đăng từ tháng 10/2017 link Mega.